L'Alter Ego
de B. de Sannorat

VIATGE IMAGINARI · IMAGINARY JOURNEY


Escrits, fotografies, obra gràfica i altres artefactes
Writings, photographies, graphic work and other artifacts