L'Alter Ego
de B. de Sannorat

VIATGE IMAGINARI · IMAGINARY JOURNEY


Escrits, fotografies, obra gràfica i altres artefactes
Writings, photographies, graphic work and other artifacts

39 notes

11 · APOCRYPHAL MATERIAL. Graphics designs
Actual designs of imaginary works

 

Disc cover design:  MANEL: Nedadors amb un crol insuperable (LP)

B. deSannorat, 2014