L'Alter Ego
de B. de Sannorat

VIATGE IMAGINARI · IMAGINARY JOURNEY


Escrits, fotografies, obra gràfica i altres artefactes
Writings, photographies, graphic work and other artifacts

68 notes

22 · CRÒNICA
CHRONICLE

Experimentacions amb reflexos i transparències de color · Experimentaciones con reflejos y transparències de color · Experiments with color reflections and transparencies. SET 1

Ipad photo: Jardins del santuari de Cura, a la muntanya de Randa. Algaida, juny · June, 2014

Filed under ipad photo Randa Cura Algaida Mallorca

  1. vladboy reblogged this from mypersonalcache
  2. mypersonalcache reblogged this from bdesannorat